Διεύθυνση Βιβλιοπωλείου: Μασσαλίας 20Α, 106 80 Αθήνα

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 3645057

 

Fax: 210 3641260

 

email: plethron@otenet.gr