Οργάνωση - σχεδιασμός - συγγραφή - ολοκλήρωση
Συγγραφέας
Διδακτορική διατριβή

Στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες η επιτυχία ενός διδακτορικού εξαρτάται από το πόσο πετυχημένες θα είναι οι επιμέρους εργασίες της εκπόνησής του -δηλαδή πώς θα φτιάξετε ένα αρχικό πλάνο, πώς θα δουλέψετε τα προσχέδια του κειμένου, πώς θα κάνετε αναθεωρήσεις, διορθώσεις, ανακατατάξεις και αναβαθμίσεις του υλικού σας και πώς θα διαμορφωθεί το τελικό κείμενο που θα παραδώσετε.
Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι εξίσου σημαντική με τα άλλα στοιχεία που επηρεάζουν ένα διδακτορικό -τις ερευνητικές ιδέες, τη σκληρή σας δουλειά και την επίβλεψη από το διδακτικό προσωπικό.
Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του, ο Πάτρικ Nτανλίβι τονίζει τις βασικές αρχές που θα σας βοηθήσουν να λύσετε με επιτυχία τα διλήμματα που αντιμετωπίζει κάθε συγγραφέας. Συγχρόνως, δίνει πλήθος από πρακτικές οδηγίες και συμβουλές που μπορείτε να δοκιμάσετε και να προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες και στο ύφος του δικού σας γνωστικού αντικειμένου. Οι υποδείξεις που περιέχονται στο βιβλίο αφορούν όλους τους τύπους διδακτορικών διατριβών.
Αυτό το βιβλίο αφορά όλες τις πλευρές της εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής:
- τη διατύπωση των κεντρικών ερευνητικών ζητημάτων
- τον σχεδιασμό της σειράς των κεφαλαίων
- την οργάνωση κεφαλαίων και μικρότερων εργασιών
- τη συγγραφή με σαφήνεια και επαγγελματικό ύφος
- τη διαχείριση της συγγραφικής διαδικασίας
- τη χρήση πινάκων και γραφικών παραστάσεων
- τον συνολικό συντονισμό του κειμένου της διατριβής
- την υποβολή της διατριβής
- τον χειρισμό της τελικής προφορικής εξέτασης
- τη δημοσίευση άρθρων σε περιοδικά, και της ίδιας της διατριβής σε βιβλίο. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Εκδοτική Σειρά

Μετάφραση

Νίκος Ηλιάδης

ISBN

9789603481638

Επιμέλεια

Αλεξάνδρα Μακροπούλου

Σελίδες

304

Τιμή καταλόγου

21,40 €

Τιμή

14,98 €