Συγκρότηση και μετασχηματισμοί
Συγγραφέας
Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής

Η παρούσα έκδοση προέκυψε από το συνέδριο «Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής», που συνδιοργάνωσαν στην Κόνιτσα, το Μάιο του 1998, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ και ο Δήμος Κόνιτσας. Χρονικά καλύπτει κυρίως τη νεότερη και σύγχρονη περίοδο, ενώ γεωγραφικά το πεδίο περιορίζεται στο νοτιοδυτικό τμήμα των Βαλκανίων με προτεραιότητα στον ελλαδικό χώρο. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα των πρακτικών δυσκολιών σε ό,τι αφορά την επικοινωνία των επιστημόνων σ’ αυτόν τον χώρο και όχι κάποιων επιστημονικών επιλογών. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μελέτης από αυτό το τμήμα των Βαλκανίων, έχοντας σε ορισμένες περιπτώσεις και τη συγκριτική διάσταση, θέτουν, νομίζουμε, αρκετά αντιπροσωπευτικά ορισμένα καίρια ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση του ορεινού χώρου της Βαλκανικής, την ιστορία της σχέσης του ανθρώπου με το συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον, την ανάπτυξη των ορεινών οικονομικών συστημάτων με κεντρική δραστηριότητα την κτηνοτροφία και τις συναφείς ή συμπληρωματικές παραγωγικές δραστηριότητες, την κοινωνική συγκρότηση με έμφαση στην εστιακή ομάδα, την ταυτότητα των διαφόρων εθνοτικών ομάδων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του χώρου, και κυρίως με το ίδιο το βουνό ως σύμβολο, το μετασχηματισμό των τοπικών κοινωνιών αλλά και των αντίστοιχων πολιτισμικών συστημάτων και βεβαίως του ορεινού τοπίου, την ιδεολογική χρήση του ορεινού χώρου στο πλαίσιο των εθνικών ιδεολογιών, αλλά και κάποιων εκδοχών της οικολογίας, σε συνδυασμό με νέες μορφές ανάπτυξης όπως ο αγρο-οικοτουρισμός. (ΑΠO ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

ISBN

9789603481027

Επιμέλεια

Βασίλης Νιτσιάκος

Σελίδες

28820

Τιμή καταλόγου

20,40 €

Τιμή

14,28 €