Συγγραφέας
Χέγκελ

Την τελευταία δεκαετία της ζωής του ο Χέγκελ δημοσίευε μόνο μεμονωμένες μελέτες, παράλληλα με την επεξεργασία δύο νέων μεγάλων πανεπιστημιακών παραδόσεων: Φιλοσοφία της Θρησκείας και Φιλοσοφία της Παγκόσμιας Ιστορίας. Έτσι, τώρα είχε δημιουργηθεί μέσα απ' τα έργα και τις παραδόσεις του Χέγκελ ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Το σύστημα αυτό ήταν κατ' εξοχήν ιστορικο-φιλοσοφικό. Μπορεί κανείς να πει πως "η ιστορική αντίληψη του Χέγκελ είναι μεταφυσική και πως η Μεταφυσική του είναι ιστορική". Πάνω σ' αυτό θα πρέπει ν' αναλογιστεί κανείς πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η ιστορία στη Φιλοσοφία της Θρησκείας και στην Αισθητική κι ότι κάθε χρόνο ο Χέγκελ δίδασκε στις παραδόσεις του Ιστορία της Φιλοσοφίας, φροντίζοντας να την αναπτύσσει και να της συμπληρώνει. (Από την έκδοση)

Μετάφραση

Φωτεινή Πρεβεδούρου - Γεωργίνη

ISBN

9789607599391

Σελίδες

186

Τιμή καταλόγου

15,92 €

Τιμή

11,14 €