Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορβόννης (Centre de Recherche sur l'Histoire du Theatre, Paris IV - Sorbonne). Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου DEA - Theatre et Arts du Spectacle (Paris III - Sorbonne Nouvelle). Έχει εξειδικευθεί στη σκηνοθεσία του αρχαίου δράματος και στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο θέατρο. Είναι ενεργό μέλος των Centre de Recherche sur l'Histoire du Theatre - Paris IV Sorbonne (France), Societe Quebecoise d'Etudes Theatrales (Canada), Societe d'Etudes de l'Animal en Litterature et dans les Arts du Spectacle (France). Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και διαλέξεις παγκοσμίως. Ενδεικτικές ανακοινώσεις: Violences sur la scene contemporaine: necessite ou gratuite?, Universite Laval, Quebec (Canada), Presences animales dans le theatre de Jan Fabre et de Romeo Castellucci, Theatre du Vieux Colombier - Comedie Francaise, Paris (France). Ενδεικτικές δημοσιεύσεις: «Mythologies sonores et visuelles», «Le theatre politique de Rodrigo Garcia». Διδάσκει σύγχρονο θέατρο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ναύπλιο).

Έλενα Παπαλεξίου