Ο Zαν-Λυκ Πινόλ είναι καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο πανεπιστήμιο της Λυών.  Είναι ειδικός σε θέματα ιστορίας του αστικού χώρου και διευθύνει το εργαστήριο ιστορικής έρευνας Rhône-Alpes και το ινστιτούτο ανθρωπιστικών σπουδών, τα οποία ανήκουν στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (C.N.R.S).  Δημοσίευσε μεταξύ άλλων τον Ιστορικό Άτλαντα των πόλεων της Γαλλίας, Hachette, Παρίσι, 1996 και τον Κόσμο των πόλεων τον 19ο αιώνα, Hachette, Παρίσι, 1991 (ελλ. έκδοση: Πλέθρον, Αθήνα, 2000).

Προσωρινό γραφικό, δεν υπάρχει φωτογραφία του συγγραφέα