Ο Alan D. Schrift είναι καθηγητής Φιλοσοφίας και διευθυντής του Grinnell College Center for the Humanities. Είναι συγγραφέας των Nietzsche and the Question of Interpretation: Between Hermeneutics and Deconstruction (1990), Nietzsche’s French Legacy: A Genealogy of Poststructuralism (1995), Modernity and the Problem of Evil (2005), και επιμελητής έξι συλλογών τόμων, μεταξύ των οποίων το The Logic of Gift: Toward an Ethic of Generosity (1997).

Alan D. Schrift