Ο Zεράρ Mεντέλ (1930-2004), ψυχαναλυτής και κοινωνιολόγος, υπήρξε ιδρυτής του ρεύματος της κοινωνιοψυχανάλυσης, που ενέπνευσε στη Γαλλία και πέραν αυτής πολυάριθμες ομάδες ερευνών και παρέμβασης.

Mendel