1ο Συνέδριο του ΣΚΑΕ: Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

Παρασκευή, 17 Ιουν 2022
Σάββατο, 18 Ιουν 2022
Σεράφειο
ΣΚΑΕ

Το πρώτο συνέδριο του Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας (ΣΚΑΕ) έχει ως θέμα την ανθρωπολογία στο δημόσιο πεδίο. Συγκεράζοντας τον επαγγελματικό με τον επιστημονικό χαρακτήρα του ΣΚΑΕ, το συνέδριο έχει σκοπό να αναδείξει πεδία έμπρακτης συμβολής της ανθρωπολογίας στην έρευνα και το πανεπιστήμιο αλλά και γενικότερα στη δημόσια σφαίρα. Η θεματική του συνεδρίου μάς προ(σ)καλεί να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε γύρω από τους τρόπους με τους οποίους η ανθρωπολογία μπορεί να συνεισφέρει στη διερεύνηση, την κριτική κατανόηση και την παρέμβαση σε μια σειρά από κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η τέχνη, οι διακρίσεις, ο διαπολιτισμικός διάλογος και οι κοινωνικές ανισότητες. Πώς η θεωρητική σκευή της ανθρωπολογίας, οι μέθοδοι και οι τρόποι παραγωγής ανθρωπολογικής γνώσης εμπλουτίζουν την κατανόηση καίριων κοινωνικών ζητημάτων αλλά και μορφές παρέμβασης; Ποιες προκλήσεις και ποια διλήμματα έχουν αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουν σήμερα ανθρωπολόγοι στο πεδίο – το πεδίο της έρευνας, της διδασκαλίας, της έμπρακτης συμμετοχής και της εφαρμοσμένης ανθρωπολογίας;

Φέρνοντας σε συνομιλία ανθρωπολόγους που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς χώρους και θέσεις αλλά και εκπροσώπους φορέων στους οποίους απασχολούνται ανθρωπολόγοι, στο συνέδριο θα συζητήσουμε νέους τρόπους διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας αλλά και δημιουργικές συναντήσεις της ανθρωπολογίας με την εκπαίδευση, την τέχνη, τον κινηματογράφο και άλλα μέσα, καθώς και τις συνθήκες διεξαγωγής της διδασκαλίας της ανθρωπολογίας και της ανθρωπολογικής έρευνας στο παρελθόν και σήμερα.