Συγγραφέας
Ήθος και πολιτισμός των επικίνδυνων τάξεων στην Ελλάδα

[Με τις μελέτες του παρόντος τόμου] ο Στάθης Δαμιανάκος... αναδεικνύει και συγχρόνως ανασηματοδοτεί την έννοια της πρωτόγονης επανάστασης... και διασαφηνίζει τους όρους της διαιώνισής της και κυρίως των μεταλλαγών της, αποκαθιστώντας ένα γόνιμο διάλογο με τον εισηγητή του προβληματισμού αυτού, τον Eric Hobsbawm. Μέσα από το παράδειγμα που διερευνά, δείχνει τα δύο επίπεδα στα οποία θα πρέπει να τοποθετείται το πρόβλημα αυτό: του οντολογικώς ιστορικού με τη διακριτή χρονικότητα που συνεπάγεται και της υστερόχρονης ανασηματοδότησης. Αν ανάμεσά τους υφίσταται μία συνέχεια, είναι εκείνη της, μεταβαλλόμενης ωστόσο, πρόσληψης. Αλλά και κάτι περισσότερο, η δυνατότητα της πρωτόγονης επανάστασης να μεταλλαχθεί σε επανάσταση κοινωνική. [...] (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ISBN

9789603481218

Σελίδες

184

Τιμή καταλόγου

16,92 €

Τιμή

11,84 €