Συγγραφέας
Δημοκρατικός

Το νέο βιβλίο του Θάνου Λίποβατς περιλαμβάνει μια σειρά άρθρων που εκφράζουν τις αναζητήσεις χρόνων του συγγραφέα, οι οποίες εκ των υστέρων σχηματίζουν ένα συνεκτικό σύνολο. Τα άρθρα συνδιαλέγονται με τους προβληματισμούς και τα αδιέξοδα της μετανεωτερικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο. Αναφέρονται στη σχέση του Πολιτικού με τα στερεότυπα και τη βία απέναντι στον Άλλο, στη σχέση ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση και τον ατομικισμό, στη διαμάχη ανάμεσα στον φιλελευθερισμο και τον κοινοτισμό, στη σχέση Ηθικού και Πολιτικού, στην προσφορά του J.Lacan στην φιλοσοφία και στις κοινωνικές επιστήμες, στην σημασία του μονοθεϊσμού σήμερα, στο ρόλο του χριστιανισμού στη νεωτερικότητα και την μετανεωτερικότητα, καθώς και στην δυνατότητα που υπάρχει σήμερα για ένα Λόγο περί Θεού. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ISBN

9789603481157

Σελίδες

260

Τιμή καταλόγου

18,41 €

Τιμή

12,89 €