Απο τη Φιλοσοφία του Χρήματος
Συγγραφέας
τρόπος

"Το χρήμα ανήκει σε εκείνες τις δυνάμεις που η ιδιαιτερότητα τους συνίσταται ακριβώς στην έλλειψη ιδιαιτερότητας αλλά που, παρόλα αυτά, μπορούν να χρωματίσουν τη ζωή ποικιλότροπα, καθώς το απλώς και μόνο μορφικό, λειτουργικό και ποσοτικό στοιχείο στο οποίο συνίσταται ο τρόπος ύπαρξής τους έρχεται σε επαφή με ποιοτικά προσδιορισμένα περιεχόμενα και κατευθύνσεις ζωής, προορίζοντας και τα μεν και τις δε στη γένεση ποιοτικά νέων σχηματισμών. Η σημασία του για τον τρόπο ζωής δεν καταργείται αλλά ενισχύεται, δεν αναιρείται αλλά αποδεικνύεται από το γεγονός ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη και ωρίμανση και των δύο δυνατών σχέσεων ανάμεσα στο αντικειμενικό και το υποκειμενικό πνεύμα". (Georg Simmel)

[...] η σκέψη του Ζίμμελ αποτελεί μια συνολική ανάλυση του εκμοντερνισμού της κοινωνίας και η προσεκτική μελέτη της βοηθά στην κατανόηση ακόμη και σύγχρονων φαινομένων. Υπάρχουν πολλά στοιχεία ανάλυσης που μπορεί να αντλήσει ο αναγνώστης. Το κυριότερο όμως είναι μάλλον το εξής: καθώς η Φιλοσοφία του χρήματος αποτελεί ουσιαστικά ανάλυση της σχέσης ανταλλαγής και αξίας, μπορεί να αποτελεί και βάση για την κατανόηση της σύγχρονης ψηφιακότητας, η οποία συνιστά έναν νέο τρόπο καθολικής ανταλλαγής. Δεν είναι εδώ καθόλου συμπτωματικό ότι η πληροφορία, όπως γίνεται σήμερα στον ψηφιακό κόσμο, μεταφράζεται σε χρήμα. (Κωνσταντίνος Βασιλείου, Απόσπασμα από τον πρόλογο της έκδοσης)

Εκδοτική Σειρά

Μετάφραση

Χρήστος Γεμελιάρης

ISBN

9789603483571

Επιμέλεια

Βασίλης Πατσογιάννης

Σελίδες

192

Τιμή καταλόγου

16,00 €

Τιμή

14,40 €