Συγγραφέας
Τι είναι ένας συγγραφέας;/ Foucault

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να συνοψιστούν το εύρος και το βάθος των ερωτημάτων που θέτει ο Michel Foucault στη διάλεξή του "Τι είναι ένας συγγραφέας;" (1969), από την περίληψη που έδωσε ο ίδιος, για να αναδείξει την αδιαφορία απέναντι στο υποκείμενο της γραφής ως αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή της κριτικής ως ιστορικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων:
"1) Το όνομα του συγγραφέα: η αντιμετώπισή του εν είδει καθορισμένης περιγραφής είναι ανέφικτη· αδυνατούμε, επίσης, να το αντιμετωπίσουμε ως ένα σύνηθες κύριο όνομα.
2) Η σχέση οικειοποίησης: ο συγγραφέας δεν έχει ακριβώς ούτε την ιδιοκτησία των κειμένων του ούτε την ευθύνη γι' αυτά· δεν είναι ούτε παραγωγός τους ούτε επινοητής τους. Ποια η φύση της speech-act που επιτρέπει να πούμε ότι υπάρχει έργο;
3) Η σχέση απόδοσης: ο συγγραφέας είναι αναμφίβολα εκείνος στον οποίο μπορούμε να αποδώσουμε ό,τι ειπώθηκε και ό,τι γράφηκε. Αλλά η απόδοση -ακόμη και όταν πρόκειται για έναν γνωστό συγγραφέα- είναι αποτέλεσμα περίπλοκων κριτικών διεργασιών, σπάνια δικαιολογημένων. Η αβεβαιότητα του opus.
4) Η θέση του συγγραφέα: θέση του συγγραφέα μέσα στο βιβλίο (χρήση των "μετασχηματιστών", λειτουργίες των προλόγων, ομοιώματα του γραφέα, του απαγγέλοντος, του έμπιστου ακροατή, του συγγραφέα απομνημονευμάτων) [...]." (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Εκδοτική Σειρά

Μετάφραση

Βασίλης Πατσογιάννης

ISBN

9789603483687

Επιμέλεια

Θανάσης Λάγιος

Σελίδες

86

Τιμή καταλόγου

6,50 €

Τιμή

5,85 €