Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955.
Καθηγητής Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Έχει μεταφράσει και σχολιάσει το Περί Αρχιτεκτονικής του Βιτρουβίου, Πλέθρον, Αθήνα 1997-1998.
Έχει γράψει και επιμεληθεί τα βιβλία, μεταξύ των οποίων: Αθήνα, μια πρωτεύουσα της Ευρώπης, Δωδώνη, Αθήνα 1985, Αύριο οι Πόλεις, Πλέθρον, Αθήνα 2002, Αρχιτεκτονική και κατοίκηση: Από τον Heidegger στον Koolhaas, Πλέθρον, Αθήνα 2008 (αγγλικά: Jovis, Berlin 2009), Αρχιτεκτονική: Μια ιστορική θεώρηση, Πλεθρον, Αθήνα 2013, (αγγλικά: Jovis, Berlin 2014, ισπανικά: Diseno, Buenos Aires 2016, κινεζικά: CABP, Beijing 2018, αλβανικά: Neraida, Tirana 2019). Buildings Used: Human Interaction With Architecture, Routledge, Abington 2019. Βιβλία και άρθρα του αποτελούν υποστηρικτικο διδακτικο υλικό σε πανεπιστημια στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Σερβία, την Τουρκία, την Νεα Ζηλανδία, την Αυστραλία, την Πορτογαλία.
Ασχολείται ενεργά με την αρχιτεκτονική και έχει διακριθεί σε πανελλήνιους και ευρωπαϊκούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Προσωρινό γραφικό, δεν υπάρχει φωτογραφία του συγγραφέα